Stine håndskrift

Clairvoyance

Ordet ”clairvoyance” kendes af de fleste,
men hvad der ligger bag ”clairvoyance” kendes af de færreste.
Derfor vil jeg fortælle hvad ”clairvoyance” er,
hvordan en session er hos mig og hvad du kan få ud af den.blåhimmel udsigt

Clairvoyance session

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance er meget kort og præcist fortalt en sammensætning af to franske ord, clair og voir, som betyder “klar” og “se”. Clairvoyance beskriver evnen til at se ting, der ikke er til stede i det fysiske rum. Jeg kan nemlig igennem mine clairvoyante evner indhente informationer om dig, en ting, eller et sted ved hjælp af mine sanser/fornemmelser og “hjælpere”. Jeg føler/fornemmer oftest og andre gange står ting mere klart f.eks. ved ord/billeder. Hører også for indre ord f.eks. sange eller lign.  

“Hjælpere” tænker du sikker? ja mine hjælpere er på den anden side. Der findes helt sikkert mere mellem himmel og jord. Så hvis det ikke er dine pårørende på den anden side, så er det mine. Inden en seance beder jeg den åndelige verden om at være til stede og hjælpe mig med, at guide klienten overfor mig. De informationer jeg får, handler om, hvad der er aktuelt i klientens liv lige nu.

Clairvoyance har været kendt i mange århundreder og findes i rigtig mange forskellige kulturer verden over. Clairvoyance kan bruges på mange forskellige områder i dit liv. Clairvoyance bruges, som et redskab til at lære mere om dig selv og dine relationer til andre mennesker.

Det er vigtigt for mig at fortælle, at clairvoyante ikke kommer med det færdige facit, men råd som man kan vælge at følge, hvis man vil. Jeg kan nemlig ikke se alt, men mine hjælpere viser mig kun de ting, der er det bedste for klienten lige her og nu i forhold til at udvikle sig.

Du har også mulighed for at få sammenkoblet clairvoyance med Healing eller Afdødekontakt eller alle tre i en omgang.

I'll show you how

Hvordan foregår en session hos mig?

En clairvoyance hos mig forgår på denne måde, at jeg som det første helst kun kender dit navn. Under sessionen siger du som udgangspunkt kun ja og nej, når jeg spørger om det giver mening. På denne måde ved du at alt kommer til dig helt og aldeles fra den åndelige verden.

Når vi mødes, sætter vi os overfor hinanden. Hvis du har bestilt en hel session til clairvoyance, afsætter jeg 50 minutter, som deles ind på følgende måde: Introduktion, den clairvoyante samtale, muligheden for at kunne stille eventuelle spørgsmål samt afslutning. En session med mig foregår som en samtale mellem mig og dig.

Introduktion:

En session med clairvoyance hos mig starter jeg altid med en kort introduktion, hvor jeg vil fortælle dig om hvordan jeg arbejder og fortælle dig lidt om de etiske råd (f.eks. Stiller kun ind på 3.person, dvs. jeg stiller kun ind på dem der selv har bedt om det, har tavshedspligt, stiller ikke ind på unge over 13 år og stiller kun ind på børn under 13 år med tilladelse fra værge) Du kan læse mere her om de etiske råd. Jeg vil selvfølgelig altid sørge for, at alle dine eventuelle spørgsmål er besvaret, så du kan føle dig tryg og godt tilpas, inden vi starter.

Den clairvoyante samtale:

Jeg starter altid selve sessionen med at tage mig tid til at mærke dig og dine energier. Herefter beder jeg mine hjælpere i den åndelige verden komme til stede. Jeg arbejder meget i følelser, så ofte starter jeg med at mærke hvordan du har det lige nu, herefter kommer informationerne som både billeder, ord, eller en strøm af viden om det der rør sig i dit liv lige nu. Når det giver mening for dig vil jeg give dig råd og vejledning til hvordan du kan komme videre på den måde der passer til dig, så du vil gå herfra løftet, healet og står stærkere i dig selv. Jeg giver et billede på hvordan dit liv kan se ud, hvis du vælger at følge vejledningen. Efter hvert livsområde vil du få mulighed for at stille spørgsmål til dette.

Afslutning:

Det er en rigtig god ide, at være forberedt på det du vil spørge om, evt. skriv dem ned på et stykke papir. Det kan være du har noget du gerne vil have svar på? Det er ikke fordi du skal have skrevet et helt A4-ark, men nogle små sætninger i punktform, vil oftest give dig den bedste oplevelse. Når selve clairvoyancen er færdig, afslutter jeg sessionen med en kort afrunding. Her sikre jeg mig, at du er ved godt mod efter oplevelsen, og sikre mig at du har fået besvaret dine eventuelle spørgsmål inden, vi skilles igen.

Sidder du stadig med spørgsmål?

Hvad kan du bruge en clairvoyance til?

  • Du mangler hjælp til at udvikle dig karrieremæssigt.

  • Du søger råd til hvordan du skal arbejde med dine problemer og hvad du skal gøre fremover.

  • Du ønsker at blive mødt lige præcis dér, hvor du er.
  • Du har behov for, at der bliver gået konkret og direkte ind til dine udfordringer. 

  • Du ønsker et boost og et skub i den rigtige retning.

  • Du har spørgsmål til familie, kærlighed, uddannelse eller arbejde.

  • Du ønsker at høre, hvad der er godt for dig lige nu. 

  • Står du f.eks. og skulle tage nogle valg?

Jeg kan hjælpe dig til at forstå din position og din livssituation bedre, lade dig få muligheden for at benytte universets mange budskaber og redskaber til din fordel. Og ja en af mine styrker er, at du som klient ikke kan snyde dig udenom. Mine hjælpere hjælper mig til at gå direkte til kernen af dine problemer.

Stine kigger

Hvad kan du bruge en clairvoyance til?

Det kan være du opsøger mig pga. konkrete begrundelser? Så informer mig endelig.
Clairvoyance kan opdeles i flere forskellige kategorier:
Clairvoyance med afdødekontakt
Business Coaching
Spirituel rådgivning og coaching
Clairvoyance og spirituel coaching
Par-session
Et intensiv forløb

Så søger du at få konkrete svar på spørgsmål eller uklarheder, som du ikke selv kan finde svaret på.
Eller mangler du vejledning og hjælp til personlige udfordringer, du ikke selv kan løse. Så tøv ikke med at kontakte mig.

© 2022 Counselingbystine | 8700 Horsens | CVR: 43072951